• 03-3371-2195
  • info@tokyo-cosmo.com

欢迎新生入学 新开始 新目标 新生活

欢迎新生入学 新开始 新目标 新生活

平成30年度,东京コスモ学园新生入学式

欢迎来到东京コスモ学园,祝各位新生都能有一个美好的未来。

                                                          葛伟老师给新生讲述选考学校的方法

 

2018年4月全体新生合影

cosmo